L'ORA DELLA MISERICORDIA

Gesù a santa Maria Faustina Kowalska

Alle tre implora la Mia misericordia, specialmente per i peccatori e sia pure per un breve momento immergiti nella Mia Passione, particolarmente nel Mio abbandono al momento dell'agonia. È un'ora di grande misericordia per il mondo intero. Ti permetterò di penetrare nella Mia tristezza mortale. In quest'ora non rifiuterò nulla all'anima che Mi prega per la Mia Passione.

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją. (Dz. 1320)

Ti ricordo, figlia Mia, ogni volta che senti l'orologio battere le tre, immergiti tutta nella Mia misericordia, adorandola e glorificandola; invoca la sua onnipotenza per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché in questo momento venne spalancata per ogni anima. In quest'ora otterrai tutto per te e per gli altri; in quest'ora fu fatta grazia al mondo intero — la misericordia vinse la giustizia. Figlia Mia, cerca in quest'ora di fare la Via Crucis, per quanto i doveri te lo permettono; e se non puoi fare la Via Crucis, almeno entra per un momento in cappella e onora il Mio Cuore che è pieno di misericordia nel Santissimo Sacramento; e se non puoi entrare in cappella, raccogliti in preghiera là dove ti trovi, anche solo per un breve momento.

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego — miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. (Dz. 1572)